schoolmeubelen
Uncategorized

Veranderende leeromgeving in het onderwijs

De modern school bereidt haar leerlingen voor op een toekomst met voortdurend veranderende mogelijkheden en technologische innovatie. Dit vraagt niet allen om een andere aanpak wat betreft de manier van lesgeven. Ook de leeromgeving dient aangepast te zijn aan de moderne eisen, dit betekent dat aan de lesruimtes en het meubilair andere eisen worden gesteld.

Voor het hedendaagse onderwijs zijn een aantal zaken wezenlijk veranderd. De missie van de scholen kan niet alleen maar duiden op het seculiere of religieuze karakter, maar dient tevens een duidelijke missie te hebben die aanspreekt bij nieuwerwetse ouders en hun kinderen.

Ideeën over tolerantie,  milieubewustzijn, humanisme, globalisme, ondernemerschap en innovatie zijn wat dat betreft toonaangevend. Daarnaast dient er gebruik te worden gemaakt van educatieve modellen waarin de leeromgeving als stimulerend wordt ervaren.

Stimuleringsplannen

Zo wordt er in het basisonderwijs gewerkt met stimuleringsplannen voor kinderen die moeite hebben met spelen. Er worden rollenspellen gespeeld waardoor de sociale interactie wordt bevorderd. Hierbij ontwerpt de leerkracht de omgeving en dient als coach voor de kinderen.

Het structureren van de ruimte gebeurt door de keuze van materialen. Om effectief te kunnen inrichten worden vaak schoolmeubelen gebruikt die op verschillende wijze toepasbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld een zit/sta bureau waarbij er afwisselend gezeten of gestaan kan worden.

Er wordt in samenwerking met binnenhuisarchitecten overlegd wat het effect is van verschillende vormen van lokaalinrichting die de diverse lessen moeten ondersteunen. De schoolinrichting in zijn totaliteit is wat dat betreft totaal anders dan pakweg zo’n 20 jaar geleden.

schoolinrichting
Op zoek naar een nieuwe schoolinrichting?

Modern testen

De manier van testen is ook iets wat veranderd is. Er wordt meer gekeken vanuit een breder perspectief wat betreft de vorderingen van de studenten. Waar vroeger louter naar de cijfers werd gekeken, daar worden nu ook andere zaken meegenomen.  

Er wordt ook gekeken naar hoe de leerlingen zich buiten de school om ontwikkelen, er wordt meer belang gehecht aan de rol van de leerlingen in de gehele samenleving. 

Wat fundamenteel veranderd is in de afgelopen twee decennia is de opkomst van moderne communicatiemiddelen, die er ook verantwoordelijk voor zijn dat de leerlingen ander gedrag vertonen. De aandachtspanne is bijvoorbeeld kleiner geworden.

Technologie heeft meer invloed op het onderwijs gekregen dan vroeger. De onderwijzers kunnen wel terecht bij moderne modellen, zoals het SAMR model, waarbij onder meer het online lesgeven wordt uitgelegd.

Het komt er op neer dat naast de leerlingen ook de leerkrachten op een digitale manier interactief dienen te zijn. De technologische integratie in het onderwijs zal wat dat betreft alleen nog maar toenemen. De leeromgeving zal hier ook weer mee moeten veranderen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *